Tin Tức

SevenMedia.Vn - 0901677775

Nghi thức ít người biết về tắm suối nước nóng truyền thống của Nhật Bản

Hơn 25.000 suối khoáng nóng tự nhiên chính là nguồn năng lượng quan trọng cho ngành du lịch nghỉ dưỡng hồi phục sức khỏe của Nhật Bản.