Hội Họp & Sự Kiện

SevenMedia.Vn - 0901677775

Phòng Họp

Phòng hội nghị tại Khu nghỉ dưỡng Minera Bình Châu có sức chứa 200 khách và phòng hội thảo nhỏ quy mô cho 20 người tham dự, đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, huấn luyện, đào tạo và yến tiệc cho các công ty từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

SevenMedia.Vn - 0901677775

SevenMedia.Vn - 0901677775

SevenMedia.Vn - 0901677775