Aqua Villa

SevenMedia.Vn - 0901677775

Thông tin Phòng

Được thiết kế với hồ bơi độc lập cùng không gian xanh mát bao quanh

SevenMedia.Vn - 0901677775

SevenMedia.Vn - 0901677775

SevenMedia.Vn - 0901677775

SevenMedia.Vn - 0901677775
 

휴게실

따뜻하고 편안한 분위기의 118개의 방은 내 집같은 느낌으로 가족들과 함께 즐거운 시간을 보내실 수 있습니다. 나무가 만들어내는 차분한 어두운 색과 청결한 하얀색은 더욱 완벽한 휴가를 보내도록 도와줍니다.
자세한 내용참고